வேதாத்திரி மகரிஷி – அபூர்வ வீடியோ

பார்க்கும்போதெல்லம் ,பேசும்போதெல்லாம் என்னை கண்ணீரில் ஆழ்த்தும் அந்த மஹானின் காணொளி காட்சி .

விலகி நின்று ரசிக்கும் போது வாழ்க்கைப் பயணம் நிறைவாகப் போகிறது ...

Posted in Uncategorized
One comment on “வேதாத்திரி மகரிஷி – அபூர்வ வீடியோ
  1. அருமையான காணொளி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: